Legální identifikace poskytovatele:

BRAINSHOP s.r.o.
zastoupená VENDULOU VEČEŘOVOU

Adresa pošty:

BRAINSHOP s.r.o.

Kramářova 31

750 02 Přerov

Telefon: +420 777 317 194

E-Mail: kontakt@vemipro.cz


Registrace:

BRAINSHOP s.r.o.

Rybná 716/24

110 00 Praha 1

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze:

Číslo v obchodním rejstříku: C 316398

IČO: 08290245
DIČ: CZ08290245


Evropská komise poskytuje platformu pro mimosoudní řešení sporů online (platforma OS), která je k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/odr.

Právní informace o webových stránkách

Veškeré texty, obrázky a další informace zde zveřejněné podléhají autorským právům poskytovatele, pokud neexistují autorská práva třetích stran. Kopírování, šíření nebo veřejné rozmnožování je v každém případě povoleno pouze s odvolatelným a nepřenosným souhlasem poskytovatele.

Poskytovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah webových stránek, na které je odkazováno, protože se nejedná o vlastní obsah poskytovatele. Odkazované stránky byly zkontrolovány, zda neobsahují nelegální obsah, v době odkazování nebyl takový obsah rozpoznán. Za obsah odkazovaných stránek odpovídá jejich provozovatel. Poskytovatel nemá žádnou obecnou povinnost toto sledovat nebo kontrolovat. Pokud se však dozvíte o porušení, bude příslušný odkaz okamžitě odstraněn.