Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

a. Těmito obchodními podmínkami se upřesňuje vztah mezi společností BRAINSHOP s.r.o. se sídlem v Praze, Rybná 716/24, PSČ 110 00, IČO: 08290245, vedené u Městského   soudu v Praze pod spisovou značkou C 316398, jako prodávajícím

a provozovatelem internetového obchodu www.vemipro.cz, a zákazníkem, který s prodávajícím uzavírá kupní smlouvu.

b. K zákazníkům přistupuje prodávající jednotně a poskytuje jim stejné výhody, ať už jsou spotřebitelé, či ne. Proto se na všechny zákazníky vztahují pravidla stanovená v těchto obchodních podmínkách.

c. Tyto podmínky jsou určeny primárně pro koupi zboží prostřednictvím internetového obchodu.

2 Uzavření kupní smlouvy

a. Kupní smlouvu je možné uzavřít na dálku prostřednictvím internetového. 

b. V případě kupní smlouvy uzavírané na dálku představuje objednávka učiněná jejím odesláním v internetovém obchodě návrh na uzavření kupní smlouvy. Objednávka je platná po dobu 7 dní a její obdržení potvrdí prodávající e-mailem. Kupní smlouva je pak uzavřena přijetím návrhu ze strany prodávajícího ve formě odeslání objednaného zboží. O odeslání zboží je kupující informován e-mailem.

c. Prodávající dodává zákazníkovi zboží pouze v množství obvyklém pro spotřebu domácnosti. V konkrétních případech (zejména při slevách či výprodejích) je prodávající oprávněn určit maximální množství, které lze dodat zákazníkovi.

3. Odstoupení bez udání důvodu

a. Spotřebitel je ze zákona oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od doručení zboží. Prodávající nabízí možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodu každému zákazníkovi, a to dokonce do 99 dnů od doručení zboží. 

b. Chce-li zákazník využít tohoto práva, je nezbytné prodávajícímu v uvedené lhůtě oznámit svoje rozhodnutí o odstoupení od smlouvy formou emialu na shop@vemipro.cz. 

c. Pokud zákazník odstupuje od smlouvy, vrátí prodávající kupní cenu zboží. V případě odstoupení do 14 dnů od doručení zboží má zákazník nárok i na náhradu nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. V případě pozdějšího odstoupení od smlouvy prodávající vyplatí pouze kupní cenu zboží. Uvedené peněžní prostředky prodávající vrátí bezodkladně, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení. S platbou však je možné v souladu se zákonem počkat, dokud zboží není vráceno prodávajícímu. K platbě bude užit stejný platební prostředek jako při placení kupní ceny zákazníkem, nedohodnou-li se strany jinak, nejčastěji však platbou na bankovní účet.

d. Zboží je potřebna bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení, zaslat na adresu BRAINSHOP s.r.o., Kramářova 1239/31, 750 02 Přerov. Pokud v souvislosti s uzavřením smlouvy zašle prodávající zákazníkovi zboží navíc zdarma (“dárek”) je potřebné vrátit i tento dárek. Náklady spojené s vrácením zboží hradí v tomto případě zákazník.

e. Prodávající si dovoluje upozornit, že zákazník podle zákona odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží (např. použije-li zákazník kosmetiku i potom, co ji již jednou zkusil). Dále, že zákazník není oprávněn odstoupit od smlouvy u zboží, které bylo vyňato z uzavřeného obalu, a které není možné vrátit z hygienických důvodů (např. při otevření kosmetických přípravků a jiného zboží, které přichází do přímého styku s pokožkou).

4. Reklamace

a. Má-li zboží při dodání vadu, prodávající se může se zákazníkem domluvit na kompenzaci ve formě zaslání nového produktu. V případě, že by takové odstranění vady bylo pro prodávajícího nemožné nebo nepřiměřené, je zákazník oprávněn požadovat slevu z kupní ceny, a pokud jde zároveň o významnou vadu, může i odstoupit od kupní smlouvy. 

Práva zákazníka:

a. v případě, že se uvedená vada projeví později.

b. za vady na zboží odpovídá prodávající, projeví-li se po dobu dvou let od dodání zboží, nebo do data použitelnosti uvedeného na obale zboží.

c. za vadné se považuje zejména zboží, které nemá obvyklé či prezentované vlastnosti, neslouží svému účelu, neodpovídá požadavkům právních předpisů či nebylo dodáno ve sjednaném množství. Prodávající upozorňuje, že zvýšenou citlivost či případ alergické reakce na dodané zboží nelze samu o sobě považovat za vadu zboží. Stejně tak za vadu zboží nelze považovat nedostatky v dárcích a jiném bezúplatném plnění, které poskytuje prodávající nad rámec Vaší objednávky. Obrázky zboží v internetovém obchodě mají ilustrativní charakter a nepředstavují závazné zobrazení vlastností zboží (obal zboží se může například lišit z důvodu změny obalu výrobcem).

d. veškeré dotazy ohledně reklamace je možné zaslat na e-mail shop@vemipro.cz. Reklamované zboží je potřeba zaslat na adresu BRAINSHOP s.r.o., Kramářova 1239/31, 750 02 Přerov společně s popisem vady, kde je potřeba uvést vadu zboží nebo jak se vada projevuje, případně požadavek na způsob vyřízení.

e. o průběhu reklamace, zejména o jejím přijetí, vyřízení či zamítnutí bude prodávající zákazníka informovat prostřednictvím e-mailu.

f. o reklamaci rozhodne prodávající bezodkladně. Vyřízení reklamace včetně odstranění vady nebude trvat déle než 30 dní. V opačném případě je zákazník oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. Pro dodržení uvedené lhůty je nezbytné, aby zákazník poskytl potřebnou součinnost.

g. náklady spojené s vrácením zboží hradí v případě oprávněné reklamace prodávající.

5. Způsob platby a dodání

a. Způsob platby a dodání je možné zvolit z nabízených možností. Před odesláním objednávky bude zákazník na zvolený způsob platby a dodání a na náklady s nimi spojené vždy upozorněn.

b. Aktuálně nabízené způsoby plateb a dodání společně s jejich cenami je možné nalézt doprava a platba.

c. Uvedené dodací lhůty jsou pouze informativního charakteru a vycházejí z předpokládaných dodacích lhůt dopravců.

d. Prodávající si vyhrazuje právo poskytnout dodání zboží ve vybraných případech zdarma.

6. Další informace

a. V souvislosti s provedeným nákupem může být zákazníkovi zaslán třetí stranou hodnotící dotazník. Zákazník se tak může podělit o své zkušenosti s nákupem a zbožím s ostatními.

7. Obecné informace

a. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit zákazníkovi doklad o platbě. 

b. Subjektem mimosoudního řízení v případě sporu, případně subjektem k vyřizování stížností zákazníků, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz , zřízená zákonem

č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, na kterou se zákazník může obrátit přes e-podatelnu na webových stránkách České obchodní inspekce. Dále je možné spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy.

c. Smlouva je uzavírána v českém jazyce a řídí se právním řádem České republiky.

d. Všechny ceny výrobků a služeb jsou uvedeny s DPH, které jsou platné v okamžiku odeslání objednávky. V případě, že se DPH do uzavření kupní smlouvy, popř. do odeslání zboží změní, je zákazník s přihlédnutím k jím zvolenému druhu platby povinen uhradit nedoplatek kupní ceny, popř. prodávající neprodleně zašle zákazníkovi e-mailem zprávu s výzvou o sdělení, kam je možné uhradit zákazníkovi přeplatek kupní ceny.

e. Odesláním objednávky souhlasíte se zasláním daňového dokladu v elektronické podobě. Daňový doklad zašleme elektronicky v emailu o expedici zakázky. Pokud si však přejete zaslat daňový doklad i v listinné podobě, napište nám zprávu a daňový doklad Vám zašleme společně se zbožím.

f. Veškeré ceny zboží včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob.