Kdo je odpovědný za zpracování údajů a na koho se mohu obrátit

Odpovědný z hlediska obecného nařízení o ochraně osobních údajů je:

BRAINSHOP s.r.o.
toto zastupuje VENDULA VEČEŘOVÁ

Registrace:

BRAINSHOP s.r.o.
Rybná 716/24
110 00 Praha 1

Zapsáno v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze:
Číslo obchodního rejstříku HRB: C 316398ID
IČO: 08290245
DIČ: CZ08290245

Prohlášení o ochraně osobních údajů


Pokud není dále uvedeno jinak, není poskytnutí vašich osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou, ani není nezbytné pro uzavření smlouvy. Nejste povinni údaje poskytnout. Jejich neposkytnutí nebude mít žádné následky. To platí pouze v případě, že při následných operacích zpracování není uveden opak.
"Osobními údaji" se rozumí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.

Soubory protokolu serveru
Naše webové stránky můžete navštívit, aniž byste museli poskytnout jakékoli osobní údaje.
Pokaždé, když navštívíte naše webové stránky, jsou údaje o používání přenášeny vaším internetovým prohlížečem a ukládány do protokolových dat (protokolové soubory serveru). Tyto uložené údaje zahrnují například název navštívené stránky, datum a čas přístupu, objem přenesených dat a poskytovatele, který o ně požádal. Tyto údaje se používají výhradně k zajištění bezproblémového provozu našich webových stránek a ke zlepšení našich služeb. Přiřazení těchto údajů k určité osobě není možné.

Shromažďování a zpracování údajů při použití kontaktního formuláře
Při použití kontaktního formuláře shromažďujeme vaše osobní údaje (jméno, e-mailovou adresu, text zprávy) pouze v rozsahu, který jste nám poskytli.
Zpracování údajů slouží k tomu, abychom vás mohli kontaktovat. Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním zaslaných údajů. Zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR s vaším souhlasem.
Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tím, že nám to oznámíte, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání. Vaši e-mailovou adresu použijeme pouze ke zpracování vaší žádosti. Vaše údaje budou poté vymazány, pokud jste nedali souhlas s dalším zpracováním a použitím.

Používání služby Google reCAPTCHA
Na našich webových stránkách používáme službu reCAPTCHA společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Účelem tohoto dotazu je rozlišit, zda vstupní údaje zadal člověk, nebo zda byly zpracovány automatizovaně, strojově. Dotaz zahrnuje odeslání IP adresy a případně dalších údajů požadovaných společností Google pro službu reCAPTCHA společnosti Google. Za tímto účelem jsou vaše vstupní údaje předávány společnosti Google a tam jsou dále využívány. Vaše IP adresa však bude společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek použije společnost Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání této služby. IP adresa odeslaná vaším prohlížečem v rámci reCaptcha nebude sloučena s žádnými jinými údaji společnosti Google. Vaše údaje mohou být předány také do USA. Pro předávání údajů do USA platí rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů, tzv. "Privacy Shield". Společnost Google se účastní "štítu na ochranu soukromí" a podřídila se jeho požadavkům. Stisknutím dotazu souhlasíte se zpracováním svých údajů. Zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání.
Další informace o službě Google reCAPTCHA a souvisejících zásadách ochrany osobních údajů naleznete na adrese: https://policies.google.com/privacy

Zákaznický účet
Při založení zákaznického účtu shromažďujeme vaše osobní údaje v rozsahu, který je zde uveden.


Zpracování údajů slouží ke zlepšení vašeho nakupování a zjednodušení zpracování objednávek. Zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tím, že nám to oznámíte, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání. Váš zákaznický účet bude poté smazán.

Shromažďování údajů při psaní komentářePři
komentování článku nebo příspěvku shromažďujeme vaše osobní údaje (jméno, e-mailovou adresu, text komentáře) pouze v rozsahu, který nám poskytnete.
Zpracování slouží k tomu, aby bylo možné komentovat a zobrazovat komentáře. Odesláním komentáře souhlasíte se zpracováním zaslaných údajů. Zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tím, že nám to oznámíte, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání. Vaše osobní údaje budou poté vymazány.

Při zveřejnění vašeho komentáře bude zveřejněno pouze jméno, které uvedete.

Kromě toho bude při odesílání komentáře uložena vaše IP adresa za účelem zabránění zneužití funkce komentáře a zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií. Odesláním komentáře souhlasíte se zpracováním zaslaných údajů. Zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tím, že nám to oznámíte, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání. Vaše IP adresa bude poté odstraněna.

Shromažďování, zpracování a použití osobních údajů při
objednávce Při zadávání objednávky shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro vyřízení a zpracování vaší objednávky a pro zpracování vašich požadavků.
Poskytnutí údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy. Neposkytnutí těchto údajů znamená, že smlouvu nelze uzavřít. Zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR a je nezbytné pro splnění smlouvy s vámi. Vaše údaje nebudou předány třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu. Jedinou výjimkou jsou naši servisní partneři, které potřebujeme k vyřízení smluvního vztahu, nebo poskytovatelé služeb, které využíváme v rámci zpracování objednávek. Kromě příjemců uvedených v příslušných bodech tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů jsou to např. příjemci následujících kategorií: Poskytovatelé přepravních služeb, poskytovatelé platebních služeb, poskytovatelé služeb správy zboží, poskytovatelé služeb pro zpracování objednávek, webhostingové společnosti, poskytovatelé IT služeb a obchodníci s dropshippingem. Ve všech případech přísně dodržujeme zákonné požadavky. Rozsah přenosu dat je omezen na minimum.

Použití e-mailové adresy pro zasílání newsletterů
Vaši e-mailovou adresu používáme nezávisle na zpracování smlouvy výhradně pro naše vlastní reklamní účely pro zasílání newsletterů, pokud jste s tím výslovně souhlasili. Zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání. Za tímto účelem se můžete z odběru newsletteru kdykoli odhlásit pomocí příslušného odkazu v newsletteru nebo nás o tom informovat. Vaše e-mailová adresa bude poté z distribučního seznamu odstraněna.

Použití e-mailové adresy pro zasílání přímé reklamy
Vaši e-mailovou adresu, kterou jsme obdrželi v souvislosti s prodejem zboží nebo služby, používáme pro elektronické zasílání reklamy na naše vlastní zboží nebo služby, které jsou podobné těm, které jste si u nás již zakoupili, pokud jste proti tomuto použití nevznesli námitku.
Poskytnutí e-mailové adresy je nezbytné pro uzavření smlouvy. Pokud ji nepředložíte, smlouva nebude uzavřena. Zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z oprávněného zájmu na přímé reklamě. Proti takovému používání vaší e-mailové adresy můžete kdykoli vznést námitku tím, že nám to oznámíte. Kontaktní údaje pro uplatnění námitky naleznete v tiráži. K tomuto účelu můžete také použít odkaz uvedený v reklamním e-mailu. Nevznikají tak žádné jiné náklady než náklady na přenos podle základních sazeb.

Používání služby
PayPal Na všechny transakce PayPal se vztahují zásady ochrany osobních údajů společnosti PayPal.
To najdete na

adrese https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev?locale.x=de_DECookies .


Naše webové stránky používají soubory cookie.


Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou ukládány v internetovém prohlížeči nebo internetovým prohlížečem v počítačovém systému uživatele. Při přístupu uživatele na webovou stránku může být v jeho operačním systému uložen soubor cookie. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jedinečnou identifikaci prohlížeče při opětovném vyvolání webové stránky. Soubory cookie používáme za účelem zvýšení uživatelské přívětivosti, efektivity a bezpečnosti našich webových stránek. Kromě toho soubory cookie umožňují našim systémům rozpoznat váš prohlížeč i po změně stránky a nabízet vám služby. Některé funkce našich webových stránek nelze nabízet bez použití souborů cookie. U nich je nutné, aby byl prohlížeč rozpoznán i po změně stránky.

Na našich webových stránkách používáme také soubory cookie, které nám umožňují analyzovat chování návštěvníků našich stránek při surfování.

Dále používáme soubory cookie za účelem následného oslovení návštěvníků stránek na jiných webových stránkách cílenou reklamou související s jejich zájmy.

Zpracování se provádí na základě § 15 odst. 3 TMG a čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z oprávněného zájmu pro výše uvedené účely.
Takto shromážděné údaje jsou pomocí technických opatření pseudonymizovány. Přiřazení údajů k vaší osobě proto již není možné. Tyto údaje nebudou uloženy společně s jinými vašimi osobními údaji.
Máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování vašich osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.
Soubory cookie se ukládají do vašeho počítače. Proto máte plnou kontrolu nad používáním souborů cookie. Výběrem příslušného technického nastavení v internetovém prohlížeči můžete zabránit ukládání souborů cookie a přenosu údajů, které obsahují. Již uložené soubory cookie lze kdykoli vymazat. Rádi bychom vás však upozornili, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu.
Jak spravovat (včetně deaktivace) soubory cookie v nejdůležitějších prohlížečích se dozvíte kliknutím na níže uvedené odkazy:
Prohlížeč Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Safari: https:

//support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/macNutzung z Google Analytics
Na našich webových stránkách používáme službu webové analýzy Google Analyticsod společnosti Google Inc..


(1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Zpracování údajů slouží k analýze těchto webových stránek a jejich návštěvníků. Za tímto účelem bude společnost Google používat informace získané jménem provozovatele těchto webových stránek za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.
Služba Google Analytics používá soubory cookie, které umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace generované soubory cookie o vašem používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Na těchto webových stránkách je aktivována anonymizace IP. To znamená, že vaše IP adresa bude společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Vaše údaje mohou být předány do USA. Pro předávání údajů do USA je k dispozici rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně. Zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z oprávněného zájmu na poptávkově orientovaném a cíleném designu webových stránek. Máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování vašich osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.
Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Kromě toho můžete zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) pro společnost Google a zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem[https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]. Chcete-li zabránit shromažďování údajů službou Google Analytics na různých zařízeních, můžete nastavit soubor cookie pro odhlášení. Opt-out cookies zabraňují budoucímu shromažďování vašich údajů při návštěvě těchto webových stránek. Aby byl tento krok plně účinný, musíte se odhlásit ve všech používaných systémech a zařízeních. Pokud kliknete sem, nastaví se soubor cookie pro odhlášení: Odhlášení ze služby Google Analytics.
Další informace o podmínkách používání a ochraně osobních údajů naleznete na stránkách https://www.google.com/analytics/terms/de.html nebo https://www.google.de/intl/de/policies/.

Používání funkce remarketingu nebo "podobných cílových skupin" společnosti Google Inc.
Na našich webových stránkách používáme funkci remarketingu nebo "podobných cílových skupin" společnosti Google Inc..
(1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Tato funkce slouží k analýze chování návštěvníků a jejich zájmů.
Společnost Google používá soubory cookie k analýze používání webových stránek, která je základem pro vytváření zájmově orientovaných reklam. Soubory cookie se používají k zaznamenávání návštěv webových stránek a anonymizovaných údajů o jejich používání. Osobní údaje návštěvníků webových stránek se neukládají. Pokud následně navštívíte jinou webovou stránku v síti Google Display Network, zobrazí se vám reklamy, které s vysokou pravděpodobností zohledňují dříve navštívené oblasti produktů a informací.
Vaše údaje mohou být předány také do USA. Pro předávání údajů do USA je k dispozici rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně.
Zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z důvodu oprávněného zájmu cílení reklamy na návštěvníky webových stránek zobrazováním personalizovaných reklamních sdělení na základě zájmů návštěvníků webových stránek poskytovatele při návštěvě jiných webových stránek v síti Google Display Network.
Máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.
Používání souborů cookie společností Google můžete trvale deaktivovat pomocí níže uvedeného odkazu a stažením a instalací pluginu, který je zde uveden: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de.
Používání souborů cookie poskytovateli třetích stran můžete také deaktivovat na deaktivační stránce Network Advertising Initiative na adrese https://www.networkadvertising.org/choices/ a uplatněním dalších informací o odhlášení, které jsou zde uvedeny.

Více informací o remarketingu Google a souvisejícím prohlášení o ochraně osobních údajů naleznete na adrese: https:

//www.google.com/privacy/ads/Verwendung z Google Adwords Sledování konverzí
Na našich webových stránkách používáme online reklamní program "Google AdWords" a v této souvislosti sledování konverzí (vyhodnocení akce návštěvy). Sledování konverzí Google je analytická služba společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Když kliknete na reklamu umístěnou společností Google, do vašeho počítače se uloží soubor cookie pro sledování konverzí. Tyto soubory cookie mají omezenou platnost, neobsahují žádné osobní údaje, a proto se nepoužívají k identifikaci osob. Pokud navštívíte určité stránky našich webových stránek a platnost souboru cookie ještě nevypršela, můžeme my a společnost Google rozpoznat, že jste klikli na reklamu a byli přesměrováni na tuto stránku. Každý zákazník služby Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie tedy nelze sledovat na webových stránkách zákazníků AdWords.
Informace získané pomocí konverzního souboru cookie se používají k vytváření statistik konverzí. Zde se dozvíme celkový počet uživatelů, kteří klikli na jednu z našich reklam a byli přesměrováni na stránku označenou značkou pro sledování konverzí. Nezískáváme však žádné informace, na jejichž základě by bylo možné uživatele osobně identifikovat. Zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO z důvodu oprávněného zájmu na cílené reklamě a analýze účinku a efektivity této reklamy.
Na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, a to z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.
Za tímto účelem můžete ukládání souborů cookie zabránit výběrem příslušného technického nastavení v softwaru prohlížeče. Rádi bychom vás však upozornili, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Pak nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí.
Personalizovanou reklamu můžete navíc deaktivovat v nastavení reklamy Google. Pokyny, jak to provést, najdete na adrese https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de. Používání souborů cookie poskytovateli třetích stran můžete také deaktivovat tak, že navštívíte deaktivační stránku Network Advertising Initiative na adrese https://www.networkadvertising.org/choices/ a provedete další informace o odhlášení uvedené na této stránce.
Další informace a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: https:

//www.google.de/policies/privacy/Verwendung Remarketing společnosti Facebook
Na našich webových stránkách používáme remarketingovou funkci "Custom Audiences" společnosti Facebook Inc..


(1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; "Facebook").
Tato funkce slouží k zacílení návštěvníků webových stránek pomocí zájmové reklamy na sociální síti Facebook.
Za tímto účelem byl na webové stránky implementován remarketingový tag společnosti Facebook. Tato značka při návštěvě webové stránky naváže přímé spojení se servery společnosti Facebook. To přenáší na server Facebooku, které z našich stránek jste navštívili. Facebook tyto informace přiřadí k vašemu osobnímu uživatelskému účtu na Facebooku. Když navštívíte sociální síť Facebook, zobrazí se vám personalizované reklamy související s vašimi zájmy. Zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z důvodu oprávněného zájmu pro výše uvedený účel.
Na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, a to z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.
Chcete-li tak učinit, můžete zde deaktivovat remarketingovou funkci "Custom Audiences".
Další informace o shromažďování a používání údajů společností Facebook, o vašich právech v tomto ohledu a o možnostech ochrany vašeho soukromí najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook na adrese https://www.facebook.com/about/privacy/.

Používání pluginů sociálních sítí pomocí "Shariff "
Na našich webových stránkách používáme pluginy sociálních sítí.
Abyste měli své údaje pod kontrolou, používáme tlačítka "Shariff", která chrání soukromí.
Bez vašeho výslovného souhlasu nejsou navázána žádná spojení se servery sociálních sítí, a tudíž nejsou přenášena žádná data.
"Shariff" je vývoj specialistů počítačového časopisu c't. Umožňuje větší soukromí na síti a nahrazuje obvyklá tlačítka "sdílet" na sociálních sítích. Více informací o projektu Shariff naleznete zde: https: //www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html.
Po kliknutí na tlačítka se zobrazí vyskakovací okno, ve kterém se můžete přihlásit k příslušnému poskytovateli se svými údaji. Teprve po tomto vašem aktivním přihlášení se vytvoří přímé spojení se sociálními sítěmi.
Přihlášením dáváte souhlas s předáním svých údajů příslušnému poskytovateli sociálních médií. Mimo jiné se přenáší vaše IP adresa a informace o tom, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste současně připojeni k jednomu nebo více účtům na sociálních sítích, budou shromážděné informace přiřazeny také k vašim příslušným profilům. Tomuto přiřazení můžete zabránit pouze tak, že se před návštěvou našich webových stránek a před aktivací tlačítek odhlásíte ze svých účtů na sociálních sítích. Níže uvedené sociální sítě jsou integrovány pomocí funkce "Shariff".
Další informace o rozsahu a účelu shromažďování a používání údajů, jakož i o vašich právech v tomto ohledu a možnostech ochrany vašeho soukromí naleznete v propojených oznámeních o ochraně údajů poskytovatelů.

Google+ společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043 USA) https://www.google.com/intl/de/ /policy/ 1button.html

Facebookspolečnosti Facebook Inc.

(1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) https://www.facebook.com/policy.php

Twitter společnosti Twitter Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA) https://twitter.com/privacy

Pinterest společnosti Pinterest Inc. (635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA)

https://about.pinterest.com/de/privacy-policyDauer uložení
Po úplném zpracování smlouvy budou údaje nejprve uloženy po dobu trvání záruční lhůty, poté s ohledem na zákonné, zejména daňové a obchodněprávní lhůty, a po uplynutí této lhůty budou vymazány, pokud jste nedali souhlas k dalšímu zpracování a použití.
Práva subjektu údajů
Pokud jsou splněny zákonné požadavky, máte podle článků 15 až 20 GDPR nárok na následující práva: právo na informace, na opravu, na výmaz, na omezení zpracování, na přenositelnost údajů.

Kromě toho máte právo vznést námitku proti zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a proti zpracování pro účely přímého marketingu v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR.

Pokud si přejete, kontaktujte nás. Kontaktní údaje najdete v našem tisku.

Právo podat stížnost u dozorového úřaduV souladu s
článkem 77 GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů neprobíhá zákonným způsobem.

poslední aktualizace: 05.12.2020